Werkgelegenheid 1500 mensen gecontinueerd

Den Bosch – Het grootste deel van de werkmaatschappijen en activa van IT- en telecom dienstverlener Computer Services Solutions Holding N.V. (CSS) is verkocht en is daarmee gered. Dit hebben de curatoren van CSS, de heren Van der Bilt en Hol, laten weten. Door de overname van de gezonde delen van de onderneming – waaronder CSS Telecom, CSS Professional Resources, CSS Solutions, het belang in Atcostplus en CSS BelgiŰ – kan de werkgelegenheid daarvan voor totaal 1500 mensen worden gecontinueerd, is de voorzetting van deze bedrijfsonderdelen zeker gesteld en kan de dienstverlening aan klanten op het gebruikelijke hoge niveau worden gegarandeerd.

De gezonde CSS onderdelen zijn overgenomen door een investeringsmaatschappij onder leiding van de heer Jos Houben waarvan de naam CSS Groep zal gaan luiden. De overname geniet het vertrouwen van curatoren, financiers, commissarissen, de ondernemingsraden en het management van de betrokken dochters van CSS. Aldus is volgens de curatoren Van der Bilt en Hol de continu´teit voor de toekomst het beste gewaarborgd.

Computer Services Solutions Holding N.V.

Curatoren

Mr. G.Th.C. van der Bilt
Mr. L.A.T. Hol