ARKEL TELECOMMUNICATIE TE VENLO VERSTERKT DIVISIE 
 CSS COMMUNICATION @ FRONTOFFICE IN ZUID-NEDERLAND

 DEN BOSCH - CSS Holding N.V. (dienstverlening op het gebied van
 automatisering, tele- en datacommunicatie) heeft in principe
 overeenstemming bereikt met de aandeelhouders van Arkel
 Telecommunicatie uit Venlo over acquisitie van de
 ICT/Telecom-activiteiten van deze in Noord-Limburg
 vooraanstaande leverancier van telecomsystemen. De transactie
 wordt deels gefinancierd uit de inkomsten van een onderhandse
 plaatsing van nieuwe aandelen eerder dit jaar. Voorts is een
 beperkt pakket nieuwe aandelen geplaatst bij de huidige
 grootaandeelhouder van Arkel. Op dit pakket is een lock-up regeling
 van toepassing. De overname zal direct bijdragen aan de winst per
 aandeel van CSS in 2000. 

 Arkel Telecommunicatie is in Noord-Limburg een vooraanstaande
 leverancier van Siemens Hicom en Matra telecomsystemen. De
 onderneming behaalde in 1999 met 60 data- en telecomexperts een
 winstgevende omzet van EUR 6 miljoen. Met de aankoop van Arkel
 versterkt de divisie CSS Communication @ Frontoffice haar
 marktpositie in de zuidelijke regio van Nederland. De activiteiten
 van Arkel sluiten naadloos aan op die van het eerder dit jaar door
 CSS geacquireerde Lincom Telecommunicatie te Helmond. Beide
 ondernemingen hadden reeds jaren een nauw
 samenwerkingsverband. 

 De vakbonden en de SER-fusiecommissie zijn geÔnformeerd over de
 voorgenomen overname. CSS verwacht de transactie binnen enkele
 weken te kunnen afronden.

 Communication @ Frontoffice
 De divisie CSS Communication @ Frontoffice bestaat naast Arkel
 Telecommunicatie thans uit de data- en telecom ondernemingen
 DVC Telspec te Groningen, LACIS (Utrecht en Brussel), Lincom
 (Helmond) en Racom (Zoetermeer). Deze divisie is goed gespreid
 vertegenwoordigd in voor CSS essentiŽle regio's van Nederland en
 BelgiŽ en behoort in Nederland met 360 medewerkers thans tot de
 grotere aanbieders en serviceverleners op het gebied van
 gecombineerde tele- en datacomsystemen van wereldspelers zoals
 Siemens en Lucent Technologies. 
 De schaalgrootte en expertise van deze divisie is inmiddels
 dusdanig dat in toenemende mate ook grote ondernemingen hun
 data/telecombehoeften integraal aan CSS toevertrouwen, veelal
 via meerjarige contracten. Op dit moment bedient de telecomdivisie
 meer dan 4.000 klanten, waarvan met meer dan de helft een
 langdurig servicecontract is afgesloten. 

 De doelstellingen van deze business unit voor 2000 gaan uit van
 een minimale omzet van EUR 55 miljoen, een bruto marge van EUR
 25 miljoen en een bedrijfsresultaat van minimaal EUR 5 miljoen. Voor
 het jaar 2000 verwacht CSS 25% van de groepsomzet uit tele- en
 datacommunicatie-activiteiten te genereren. CSS streeft naar
 verdere uitbreiding van deze activiteiten onder meer door
 aanvullende acquisities. 

 Den Bosch, 11 mei 2000
 De Directie

 Voor meer informatie:
 Computer Services Solutions Holding N.V.
 Jan Vlasveld, directievoorzitter
 Tel: 073-6441900


Click for homepage